Thẻ: ứng dụng và máy chủ không hỗ trợ bộ mã hóa hoặc phiên bản giao thức ssl thông thường.